Pozvánka na Valnou hromadu akcionářů ke stažení v sekci "Dokumenty"


Předmět činnosti Lesní společnosti Litoměřice je specializován na provádění prací v lesním hospodářství i mimo něj. Pro náročné lesní práce je společnost vybavena potřebnou speciální technikou a opírá se o stabilizovaný kádr vyškolených a zkušených pracovníků nejen v lesním hospodářství.

Lesní společnost Litoměřice, a.s. nabízí pestrou škálu služeb a výrobků v oblasti lesní prvovýroby (pěstebních prací, ozelenění veřejných ploch s následnou péčí, práce v těžbě a přibližování ).

Od 14.12.2004 je Lesní společnost Litoměřice držitelem certifikátu ISO 9001 a certifikátu systému ověřování spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C v rámci pravidel PEFC ČR. Dále je společnost držitelem "Osvědčení II. stupně" o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a má udělenou licenci k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování a licenci pro výkon odborného hospodáře.